AZE

 • RUS
 • ENG

B. e. - Cümə 09:00 - 18:00

Xocalı pr. 37 (Dəmirçi Plaza)

  Təlim mövzuları Təlimçi
    Təlimin 1-ci günü
1. Planlama
 • İR Planlama nədir?
 • İş yükü analizi
 • Əsas işçi ehtiyacı/Ehtiyat işçi ehtiyacı
 • Vəzifə təlimatları
 • Kadr axının hesablanması qaydaları
Rüfət Qədəşov
Əli Əliyev
2. İşə qəbul
 • İşə qəbul mənbələri, işə qəbul prosesi və mərhələləri
 • Vakansiya tələbinin müəyyən edilməsi, vakansiya elanlarının hazırlanması və yerləşdirilməsi
 • CV-lərin toplanması, namizədlərin seçim mərhələləri və namizədlərin dəyərləndirilməsi
 • Müsahibələrin növləri, müsahibələrin addımları
 • Namizədin təsdiqi, referans araşdırması, işə qəbul qərarı və iş təklifi
 • Adaptasiya proqramı
 • Sınaq müddətinin qiymətləndirilməsi
Rüfət Qədəşov
    Təlimin 2-ci günü
3. Əmək Məcəlləsi ilə bağlı məlumat, ümumi anlayışlar
 • İşə qəbul, işçinin şəxsi işi, ərizə, əmr, əmək kitabçası
 • İşçinin və işəgötürənin hüquq və vəzifələri
 • İşçi və işəgötürənin maddi və tam maddi məsuliyyəti
Aygün Əlizadə
4. Əmək müqaviləsi
 • müddətli əmək müqavilələri
 • müddətsiz əmək müqavilələri
Aygün Əlizadə
5. Elektron hökümət portalı haqqında ümumi məlumatlar, ƏMAS sistemi
 • Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi
Aygün Əlizadə
    Təlimin 3-cü günü
6. İş və İstirahət Vaxtı
 • Tam iş vaxtı, həftəlik iş vaxtı
 • Qısaldılmış iş vaxtı
 • İş vaxtından əlavə iş
 • Xüsusi xarakterli işlərdə iş vaxtı
 • Gecə, çoxnövbəli və əmək şəraiti zərərli olan işlərdə iş vaxtı, əlavələrin ödənilməsi qaydaları, bu istehsalat amilləri olan iş yerlərinin siyahısı (NK qərarları)
 • Gecə vaxtı, gecə növbəsi və çoxnövbəli iş rejimlərində gecə saatlarının ödənilmə qaydaları
Afət Yusubova
7. Əməyin ödənilməsi sistemləri Afət Yusubova
    Təlimin 4-cü günü
8. Məzuniyyət hüququ
 • Məzuniyyətin anlayışı və onun növləri
 • Əmək məzuniyyəti, əsas və əlavə məzuniyyət növləri
 • Təhsil, yaradıcılıq, ödənişsiz və sosial məzuniyyətlər
 • Əmək şəraitinə və funksiyalarına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri,əsasları və bununla NK qərarı ilə təsdiqlənən siyahıların izahı.
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən istifadə edilməmiş məzuniyyət günlərinə görə kompensasiyaların verilməsi və praktik izahı
 • Məzuniyyət hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər(NK 173 saylı 25.08.1999 qərarı)
 • Əmək məzuniyyətlərinin indeksləşdirilməsi, praktik nümunələr
Aygün Əlizadə
Afət Yusubova
9. Ezamiyyət
 • Ezamiyyə qaydaları haqqında ümumi məlumat
 • Ölkədaxili və ölkəxarici ezamiyyələrin rəsmiləşdirilməsi
 • Əmək haqqı saxlanıldığı hallarda orta əmək haqqının hesablanması.
Afət Yusubova
10. SƏTƏM haqqında ümumi məlumat
 • Əməyin mühafizəsi qaydaları
 • İş yerlərinin attestasiyası və əməyin ödənilməsində onun nəticələri ümumi məlumat
Aygün Əlizadə
Afət Yusubova
  Təlimin 5-ci günü
11. İntizam tənbeh tədbirləri
 • İntizam tənbeh tədbirləri haqqında ümumi məlumat və onun növləri
 • İntizam tənbehinin verilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • İntizam tənbeh tədbirinin qüvvədən düşməsi
 • İntizam nizamnamələri
Aygün Əlizadə
12. Əmək münasibətlərinə xitam verilməsi
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
 • İşçi tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi
 • Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası
 • İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Əmək Məcəlləsi 68-77-ci maddələr
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən istifadə edilməmiş məzuniyyət günlərinə görə kompensasiyaların verilməsi və praktik izahı
 • ƏM-nin 77-ci maddəsində qeyd olunan təminatların ödənilməsi qaydaları, praktik nümunə
Aygün Əlizadə
Afət Yusubova
    Təlimin 6-ci günü
13. Əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan cərimələr Aygün Əlizadə
14. Əmək Məcəlləsi və İnzibati Xətalar Məcəlləsi aidiyyatı maddələrin qarşılıqlı təhlili Aygün Əlizadə
15. Fərdi Əmək mübahisələri Fuad Qəşəmov
    Təlimin 7-ci günü
16. Motivasiya
 • Motivasiyalı iş mühitinin formalaşdırılması
 • Maddi və Qeyri-maddi mükafatlandırma
 • Maslounun Ehtiyaclar nəzəriyyəsi
 • İş dəyərləndirməsi (dərəcələndirmə)
Rüfət Qədəşov
17. Karyeranın idarə edilməsi
 • İşçi bağlılığı və saxlanılması
 • Karyeranın idarə edilməsi, karyera planlama
 • Fərdi inkişaf planları
Rüfət Qədəşov
    Təlimin 8-ci günü
18. Əsas səmərəlilik göstəriciləri (KPİ)
 • Hədəflərin qiymətləndirilməsi
 • Nəticələrin daxil edilməsi və performansın avtomatik hesablanması cədvəlinin hazırlanması
 • Bonus hesablama cədvəllərinin hazırlanması

Rüfət Qədəşov
Əli Əliyev

19. Təlimlər
 • Təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, təlimlərin təşkili və idarə edilməsi
 • Təlim planı, tədris metodları
 • İnkişaf tədbirinin nəticəsinin və ROI-nin ölçülməsi
 • Dəyərləndirmə metodları (Təlim/Təlimçi)
Rüfət Qədəşov
20. Təlim üzrə bütün açıq qalan sualların cavablandırılması Təlimçilərin iştirakı təmin ediləcək.