Eng ENG

Monday - Friday 9:00 - 18:00

Demirchi Tower, 16th Floor

Əli Əliyev

Əli Əliyev

Əli Əliyev hüquq və insan resursları sahəsində 10 ildən artıq təcrübəsi olan hüquqşünas və menecerdir. O, 2008-ci ildə Qafqaz Universitetində “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə bakalavr təhsilini, 2015-2017-ci illərdə Nottingham Trent Universitetində “Beynəlxalq ticarət və kommersiya hüququ” ixtisası üzrə magistr təhsilini bitirib.

Əli Əliyev 2009-2011-ci illərdə müxtəlif konsaltinq şirkətlərində hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərmiş, 2011-2012-ci illərdə Azrsun Holdingdə İnsan Resursları Departamentində əmək hüququ tətbiqi üzrə mütəxəssis, 2012-2013-cü illərdə Hidro-Lotus MMC-də hüquqşünas vəzifəsində, 2013-2014-cü illərdə Ekvita hüquq şirkətində hüquqşünas, 2014-2017-ci illərdə “Bakı Metropoliteni” QSC-də baş hüquqşünas vəzifələrində çalışmışdır.

Əli Əliyev çalışdığı müəssisələrdə korporativ idarəetmənin təşkili, müqavilələrin tərtibi, kommersiya mübahisələrinin həlli (tikinti və layihələndirmə sahəsində çalışan beynəlqxalq şirkətlə milyonluq müqavilə mübahisələrinin həlli), müqavilə danışıqlarının aparılması (FİDİC müqavilə şərtlərinə uyğun dəyəri milyondan yuxarı olan tikinti müqavilələrinin tərtibi, istehsalatın və yeni sahələrin qurulması istiqamətində əcnəbi şirkətlərlə dəyəri milyondan yuxarı olan müqavilələrin tərtibi), əmək qanunverciciliyinin düzgün tətbiqi, əmək mübahisələri məhkəmə qaydasında (50-dən çox) həlli sahəsində ixtisaslaşmışdır.

O, 2017-ci ildən “Bakı Metropoliteni” QSC-də İnsan Resursları və Layihələrin İdarə edilməsi Departamentinin rəhbəri kimi çalışır. 2017-ci il tarixdən beynəlxalq təcrübəni öyrənərək bir çox layihələrin icrasını həyata keçirərək, insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində yenilikləri tətbiq etmişdir. İcra edilən layihələr:

 • əmək haqqı siyasətinin və sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması,
 • insan resurslarının düzgün idarə edilməsi istiamətində (işə qəbul, motivasiya, karyeranın idarə edilməsi, əsas səmərəlilik göstəricilərinin müəyyən edilib tətbiq edilməsi),
 • insan resursları tələbatı müəyyən edilərək optimallaşmanın həyata keçirilməsi,
 • işçi tələbatının ödənilməsi üçün təlimlərin müəyyən edilməsi və keçirilməsi ilə bağlı olmuşdur.

 

Əli Əliyev aşağıdakı təlimlərdə iştirak etmişdir:

Yerli təlimlər

 • ABA/CEELI, “Canlı Hüquq” təlim proqramı, oktyabr 2005 – may 2006;
 • ABA/CEELI, “Kommersiya hüququ üzrə ingilis dili”, 01 – 14 sentyabr 2007;
 • ABA/CEELI, “Məhkəmələrdə vəkillik bacarıqları”, noyabr 2009;
 • ABA/CEELI, “Qiymətli kağızlar hüququ: İqtisadi əsasları, qanunvericilik və beynəlxalq təcrübə”, 04 sentyabr 2010;
 • ABA/CEELI, “Beynəlxalq ticarət (Inkoterms)”, 17 iyun 2012;

Beynəlxalq təlimlər

 • Matrix Seminars LTD, “FIDIC Müqaviləri - Qırmızı və Sarı kitabların praktiki istifadəsi”, 27-28 noyabr 2013, Budapeşt, Macarıstan;
 • Matrix Seminars LTD, “FIDIC Müqaviləri - Qızıl və Gümüş kitabların praktiki istifadəsi”, 19-21 mart 2014, London, İngiltərə;
 • Viktoriya İngilis dili Məktəbi, “İntensiv Biznes dil kursları”, 24-28 mart 2014, London, İngiltərə;

 

Digər fəaliyyətləri:

 • Canlı Hüquq proqramı çərçivəsində ABACEELI ilə əməkdaşlıq etmiş və orta məktəb şagirdlərinə insan hüquqlarına dair təlimlər keçmişdir (2005-2006);
 • Remedium Hüquq Mərkəzinin həmtəsisçilərindən biri olmuş və insan hüquqları sahəsində maarifləndirməni artırmaq məqsədilə “Öyrən tətbiq et, Öyrət təşviq et”layihəsinin həyata keçirilməsində iştirak etmişdir (2011);
 • ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə azsaytının yaradılmasında iştirak etmişdir (2011);
 • Remedium Hüquq Mərkəzinə edilən müraciətlərin cavablandırılması hüquqi dəstək gösətrilməsi 2011-2015