AZE

 • RUS
 • ENG

B. e. - Cümə 09:00 - 18:00

Xocalı pr. 37 (Dəmirçi Plaza)

Azərbaycanda bizneslə bağlı miqrasiya məsələləri

Azərbaycanda bizneslə bağlı miqrasiya məsələləri

Azərbaycanda bizneslə bağlı miqrasiya məsələləri

18.10.2023

Azərbaycan Respublikasında biznes fəaliyyəti ilə bağlı əcnəbilərin ötəri yanaşdığı məsələlərdən biri miqrasiya qanunvericiliyindən irəli gələn tələblərdir. Belə ki, əcnəbilər miqrasiya qanunvericiliyində müəyyən edilmiş tələbləri pozduğu halda, onlar cərimə sanksiyaları, ölkə hüdudlarından kənara çıxarılma və s. kimi inzibati tənbeh növləri ilə üzləşə bilərlər.
Azərbaycan Respublikasına gələn zaman əcnəbilər nəyə diqqət yetirməlidirlər?
 1. Əcnəbinin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması
İlk növbədə, Azərbaycan Respublikasında 15 (on beş) gündən artıq müvəqqəti olmasını nəzərdə tutan əcnəbilər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Müddətlər aşağıdakılardır:
 • Viza əsasında gələnlər - vizada göstərilən qalma müddətinə;
 • Viza tələb olunmayan qaydada gələnlər - 90 (doxsan) gün müddətinə.
Olduğu yer üzrə qeydiyyata alınma proseduruna dair dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur və müraciətə 1 (bir) iş günü müddətində baxılır.
Bunun üçün əcnəbinin qaldığı yerin (mehmanxana, sanatoriya, istirahət evi, pansionat, kempinq, turist bazası, xəstəxana və ya digər belə ictimai yerlər) müdiriyyəti və ya mənzilin, digər yaşayış sahəsinin sahibi əcnəbinin ölkəyə gəldiyi vaxtdan 15 (on beş) gün ərzində həmin şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması haqqında ərizə-anketi və onun pasportunun surətini Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (bundan sonra “DMX”) təqdim etməlidir.
 1. Müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin (bundan sonra “MYİ”) alınması
Əcnəbinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərməsi üçün miqrasiya qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda MYİ və (və ya) iş icazəsinin alınması tələb olunur.
Aşağıdakı hallarda yalnız MYİ-nin alınması tələb olunur:
 • Əcnəbi Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş, ödənilmiş nizamnamə kapitalı təsdiq edilmiş miqdardan az olmayan, təsisçisi və ya təsisçilərdən ən azı biri xarici hüquqi və ya fiziki şəxs olan hüquqi şəxsin rəhbəri vəzifəsini tutduqda və ya həmin hüquqi şəxsin paylarının (səhmlərinin) azı 51 (əlli bir) %-nə sahib olduqda.
 
Qeyd edək ki, nizamnamə kapitalının minimal məbləği hələ təsdiq edilməyib;
 
 • Əcnəbi xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filial və nümayəndəliyinin rəhbəri və onun müavini vəzifəsini tutduqda.
Digər işçilər üçün isə eyni zamanda MYİ və iş icazəsinin alınması tələb olunur.
MYİ-nin alınması üçün aşağıdakı sənədlər DMX-nə təqdim edilməlidir:
 • Ərizə-anket;
 • Əcnəbinin pasportu (pasportun etibarlılıq müddəti verilməsi nəzərdə tutulan MYİ-nin müddətinin bitməsi tarixindən azı 3 (üç) ay artıq olmalıdır);
 • MYİ-nin verilməsinə əsas olan halların mövcudluğunu notariat qaydasında və ya ona bərabər tutulan qaydada təsdiq edən sənəd:
  • Şirkətin təsis sənədləri
Şirkətin təsisçisi hüquqi şəxsi olduğu halda - əlavə olaraq onun da təsis sənədləri, təsisçi fiziki şəxs olduğu halda - onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd də təqdim olunmalıdır;
 • Direktor üçün - direktor təyin olunması haqqında qərar da təqdim olunmalıdır;
 • Əcnəbinin təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin siyahısında nəzərdə tutulmuş xəstəlik virusu daşıyıcısı olmaması haqqında arayış (tibbi arayış);
 • 3,5 x 4,5 sm ölçüdə 2 (iki) ədəd fotoşəkil;
 • Əcnəbinin qeydiyyata alınacağı yaşayış sahəsinin sənədinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti (daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış, icarə (kirayə) müqaviləsi və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər sənəd);
 • Əcnəbiyə yaşayış sahəsi verən şəxsin notarial qaydada təsdiq olunmuş razılıq ərizəsi (əcnəbinin mülkiyyətində yaşayış sahəsinin olduğu hallar istisna olmaqla);
 • Əcnəbiyə yaşayış sahəsi verən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin surəti (əcnəbinin mülkiyyətində yaşayış sahəsinin olduğu hallar istisna olmaqla);
 • Dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd. Həmin sənəd MYİ vəsiqəsi əcnəbiyə təqdim edildiyi zaman DMX-nə verilir. 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində MYİ verilməsinə əsas olan hallar mövcud olduqda, əcnəbilər Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olma və ya müvəqqəti yaşama müddətinin bitməsinə azı 30 (otuz) gün qalmış MYİ-nin alınması üçün müraciət etməlidirlər.
Əcnəbilər nəzərə almalıdırlar ki, 180 (bir yüz səksən) gün ərzində 90 (doxsan) gündən çox Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda olduqda, onlara MYİ verilmir (müddəti uzadılmır), əvvəl verilmiş icazə isə ləğv edilir.
 1. İş icazəsinin alınması
İş icazəsinin alınması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:
 • Ərizə-anket;
 • Əcnəbinin pasportu;
 • Əcnəbinin nəzərdə tutulan işi yerinə yetirmək üçün tələb edilən ixtisasa malik olduğunu təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (diplom, sertifikat və s.);
 • Nəzərdə tutulan iş yeri üçün əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin cəlb edilməsi zəruriliyini əsaslandıran arayış (işəgötürən tərəfindən hazırlanır);
 • İşəgötürən hüquqi şəxs olduqda – təsis sənədlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri;
 • İşəgötürən fiziki şəxs olduqda – fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin və fiziki şəxsə verilmiş vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri;
 • Əcnəbinin təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin siyahısında nəzərdə tutulmuş xəstəlik virusu daşıyıcısı olmaması haqqında arayış (tibbi arayış).
 
Bildiririk ki, MYİ və iş icazəsinin alınması üçün müraciət edildikdə, 1 (bir) tibbi arayış alınır.
Aşağıdakı cədvəldən MYİ və iş icazəsinin alınması ilə bağlı müraciətə baxılması müddətləri və dövlət rüsumları ilə tanış ola bilərsiz:

MYİ

İş icazəsi

15 iş günü üçün nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları

 

10 iş günü üçün nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları

 

 

3 ayadək

 

40 AZN ≈ 23 USD

 

3 ayadək

 

700 AZN ≈ 411 USD

 

6 ayadək

 

80 AZN ≈ 47 USD

 

6 ayadək

 

900 AZN ≈ 529 USD

 

1 ilədək

 

160 AZN ≈ 94 USD

 

1 ilədək

 

 

1400 AZN ≈ 823 USD

 

1 il 6 ayadək

 

240 AZN ≈ 141 USD

 

 

 

2 ilədək

 


320 AZN ≈ 188 USD

 

 

 

2 il 6 ayadək

 

 

400 AZN ≈ 235 USD

 

 

 

3 ilədək

 

480 AZN ≈ 282 USD

 

 

20 iş günü üçün nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları

 

15 iş günü üçün nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları

 

 

3 ayadək

 

30 AZN ≈ 17 USD

 

3 ayadək

 

500 AZN ≈ 294 USD

 

6 ayadək

 

60 AZN ≈ 35 USD

 

6 ayadək

 

700 AZN ≈ 411 USD

 

1 ilədək

 

120 AZN ≈ 70 USD

 

1 ilədək

 

 

1200 AZN ≈ 705 USD

 

1 il 6 ayadək

 

180 AZN ≈ 105 USD

 

 

2 ilədək

 

240 AZN ≈ 141 USD

 

2 il 6 ayadək

 

 

300 AZN ≈ 176 USD

 

3 ilədək

 

360 AZN ≈ 211 USD

 

20 iş günü üçün nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları

 

 

 

 

 

3 ayadək

 

350 AZN ≈ 205 USD

 

 

 

6 ayadək

 

600 AZN ≈ 352 USD

 

 

 

1 ilədək

 

 

1000 AZN ≈ 588 USD

 
Əcnəbilərə tövsiyəmiz nədir?
Əcnəbilərə tövsiyə olunur ki, Azərbaycan Respublikasında biznes fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl miqrasiya qanunvericiliyinin tələbləri barədə peşəkarların xidmətlərindən yararlanaraq öncədən məlumat alsınlar və beləliklə, fəaliyyətləri zamanı gözlənilməyən maneələrlə qarşılaşmış olmasınlar.
 
Müəllif barədə qısa məlumat:
Emin Musayev, 2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə bakalavr təhsilini, 2022-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin “Əqli mülkiyyət hüququ” ixtisası üzrə magistr təhsilini bitirmişdir. O, hüquq sahəsində 2 (iki) ildən artıq təcrübəyə malik hüquqşünasdır və müqavilələr, əqli mülkiyyət, korporativ hüquq, miqrasiya, dövlət satınalmaları üzrə ixtisaslaşmışdır. O, “Legalize” hüquq şirkətində hüquqşünas vəzifəsində çalışır. Müəllif haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı linkə daxil olun: